Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Bemötande i socialtjänsten

Bemötande i socialtjänsten

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet. Kontakten och dialogen med personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en förtroendefull relation.

 

​I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering

Utbildningsmaterialet handlar om bemötande och inkluderande arbetssätt. Genom texter och reflektion ska materialet vara ett stöd för socialtjänstens personal i arbetet med romsk inkludering och främja utvecklingen av ett jämlikt samhälle. Det utgår från regeringens strategi för romsk inkludering.

​I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering

Om bemötande i socialtjänsten

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet. Kontakten och dialogen med personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en förtroendefull relation.