Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Interkulturellt perspektiv

Interkulturellt perspektiv

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. Under temat kan du bland annat ta del av ett filmat seminarium om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt. Seminariet är uppdelat i sex filmer med tillhörande frågor för reflektion och diskussion.

 

Logga På djupetPodd om barn som tolkar

Många barn agerar tolkar åt sina föräldrar. Men vad får det för konsekvenser inom socialtjänst och sjukvård när något går fel? Lyssna på Sukran Kavaks egna upplevelser av att översätta som barn. Eva Norström och Petra Höglund, från Linnéuniversitetet, berättar om studier och forskning kring konsekvenser och möjliga lösningar, Merike Hansson utredare på Socialstyrelsen medverkar.

Podd om barn som tolkar

Omslag till Att samtala genom tolkAtt samtala genom tolk

När man saknar ett gemensamt språk är professionell tolkhjälp ett nödvändigt redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information som förmedlas blir ömsesidigt förstådd. Att samtala genom tolk ger en beskrivning av några saker som du bör vara uppmärksam på när du samtalar genom tolk. Den vänder sig till både profession och brukare.

Att samtala genom tolk

 

​Filmat seminarium om behovet av interkulturell kompetens

Socialstyrelsens seminarium i Almedalen 2016 handlar om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt. Seminariet tar även upp exempel på olika sätt att anta utmaningarna. Du kan ta del av seminariet som är uppdelat i sex filmer med tillhörande frågor för reflektion och diskussion. 

Se filmerna från seminariet

​Tre kortfilmer för barnens skull

De tre kortfilmerna Ingenmansland, Andra generationens trauma och Hedersflykten har tagits fram för att belysa den situation som barn med föräldrar som flytt till Sverige kan befinna sig i. Filmsatsningen För barnens skull har tagits fram av SIMON med stöd från Socialstyrelsen. På SIMON:s webbplats kan du även ta del av diskussionsfrågor till filmerna.

Tre kortfilmer på SIMON:s webbplats

​Kulturformuleringsintervju, KFI

Inom psykiatrin finns ett vetenskapligt utprövat stöd för samtal om vilka kulturella förutsättningar hos patienten som kan ha betydelse för att förstå orsaker och se lösningar. Samtalsstödet kan också vara relevant inom andra delar av vården och socialtjänsten.

Kulturformuleringen (KFI) i DSM-5 på Transkulturellt centrums webbplats​Kommunikationsstöd i vårdsituationer

På webbplatsen KomHIT hittar du kommunikationsstöd i vårdsituationer för människor på flykt. Du kan ladda ner samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet är översatt till tio språk och kan användas som komplement till tolk. Materialet har tagits fram av Dart, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård.