Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök

Faktorer som påverkar självmordsrisken är exempelvis depressioner, missbruk, ångesttillstånd och ogynnsamma livshändelser. Det är viktigt att ta självmordsnära tankar på allvar. I många fall kan förebyggande vårdinsatser förhindra självmord.

 

​​Akut hjälp
Telefon: 112

Information och stöd
Självmordslinjen
Ring, mejla eller chatta.
Telefon: 90101
Vi har öppet dygnet runt.

Telefon: 020-22 00 60
13-22 alla dagar.

​Om en person är i ett självmordsnära tillstånd ska man ta det på allvar, våga ställa frågor och erbjuda hjälp.

Ett självmord eller självmordsförsök föregås nästan alltid av tankar om självmord. Självmordsprocessens utveckling och risken för självmord är beroende av hur livet utvecklar sig och hur destruktivt tänkande och handlande bemöts av omgivningen.

Hos personer med missbruk eller beroende finns en förhöjd risk för självmord. Risken för självmord är också förhöjd när en person har abstinens efter att ha slutat med en substans, till exempel alkohol eller narkotika. Om en person har både psykisk ohälsa och missbruk eller beroende så är risken för självmord extra stor.

Efter depression är alkoholmissbruk den vanligaste diagnosen bland personer som har begått självmord.

Faktorer som påverkar självmordsrisken är

  • psykiatriska faktorer som allvarlig depression, psykoser, användning av alkohol och andra droger samt ångesttillstånd
  • biologiska eller genetiska faktorer som familjehistorik med självmord
  • ogynnsamma livshändelser som förlust av en anhörig eller förlust av arbete
  • psykologiska faktorer som traumatiska erfarenheter eller känslor av hopplöshet
  • sociala faktorer och miljöfaktorer som inkluderar tillgänglighet och metoder för självmord som läkemedel, skjutvapen och giftiga gaser samt social isolering och ekonomiska svårigheter.

Personer som har försökt begå självmord har en klart ökad risk att försöka igen. Av de som gör självmordsförsök är det 7-8 procent som senare begår självmord. Textmeddelanden om självmord, tankar och andra tecken på självmordsnära tillstånd är därför mycket viktigt att ta på allvar. Man ska se självmordsförsök som en varningssignal och en riskfaktor för framtida självmord.

För att förhindra självmord är det viktigt att ge rätt vård i rätt tid med rätt bemötande. Man bör också minska tillgången till dödliga medel och andra metoder för självmord.
Ungefär hälften av de personer som begått självmord har haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet. I många fall hade förebyggande vårdinsatser kunnat förhindra självmordet.

I Sverige är självmord vanligast bland män som är 65 år och äldre. Men självmord är den vanligaste enskilda dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år och den näst vanligaste enskilda dödsorsaken, efter tumörer, för kvinnor i samma åldersgrupp. Självmordsförsök begås oftast av kvinnor och ungdomar. Förekomsten av självmord i Sverige motsvarar genomsnittet inom EU.

Självmord är den huvudsakliga orsaken till för tidig död bland personer med psykisk sjukdom. Högst självmordstal finns bland frånskilda, ensamboende, änklingar och änkor.​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar