Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Insatser

För att förhindra självmord är det viktigt att i rätt tid ge rätt vård av underliggande psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. Man bör också minska tillgången till dödliga medel och metoder för självmord.

Akut hjälp
Telefon: 112

Information och stöd
Självmordslinjen
Ring, mejla eller chatta.
Telefon: 90101
Vi har öppet dygnet runt.

Nationella hjälplinjen

Telefon: 020-22 00 60
13-22 alla dagar.

​Om en person är i ett självmordsnära tillstånd ska man ta det på allvar, våga ställa frågor och erbjuda hjälp.
Hos personer med missbruk eller beroende finns en förhöjd risk för självmord. Risken för självmord är också förhöjd när en person har abstinens efter att ha slutat med en substans, till exempel alkohol eller narkotika. Med abstinensbehandling kan man lindra besvären som ökar risken för självmord.
Efter depression är alkoholmissbruk den vanligaste diagnosen bland personer som har begått självmord.

Med rätt vård i rätt tid kan självmord förhindras

Självmord går att förhindra. Ett sätt är att i rätt tid ge rätt vård av underliggande psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. Ett annat sätt är att utbilda läkare och andra nyckelpersoner om effektiva sätt att förhindra självmord. Ett tredje sätt är att minska tillgången till dödliga medel och metoder för självmord i omgivningen runt personen i ett självmordsnära tillstånd.
Om de närstående får medverka tidigt i vården av personer i självmordsnära tillstånd kan de ge värdefull information till vårdpersonalen. Anhöriga bör också få möjlighet till stöd och rådgivning.
Självmord kan också förhindras om allmänheten samt anhöriga, vänner och arbetskamrater till personer i självmordsnära tillstånd utbildas i hur man kan tala med en person som har psykisk ohälsa och är i ett självmordsnära tillstånd.

Behandlingsformer vid självmordsnära tillstånd

De flesta personer med missbruk eller beroende som är i ett självmordsnära tillstånd behandlas i frivilliga vårdformer. Ett viktigt steg för att förhindra självmord kan vara att personen avbryter sitt missbruk eller beroende. 
Behandlingsformer för att förhindra självmord och självmordsförsök är exempelvis samtalsterapi och antidepressiv läkemedelsbehandling. En person kan erbjudas elektrokonvulsiv behandling, ECT, om personen har en djup depression med uttalad självmordsrisk och då andra behandlingsformer inte har gett effekt. Har personen vanföreställningar kan han eller hon behöva antipsykotisk läkemedelsbehandling.
Vanföreställningar innebär att man får förändrad verklighetsuppfattning. Man kan till exempel känna sig styrd eller förföljd utan att vara det.

Vården måste syfta till att bygga upp en god relation med patienten

Patienter i självmordnära tillstånd ska erbjudas och rekommenderas en psykiatrisk vårdkontakt. Det är den som först har tagit hand om patienten som har ansvar för att se till att kontakten med nästa länk i vårdkedjan etableras. En självmordsnära patient kan vara tveksam till behandling och om vårdkedjan inte fungerar är risken stor att patienten avbryter kontakten.
I den akuta vården av en patient som försökt begå självmord måste vården syfta till att bygga upp en god relation till patienten, och garantera patientens säkerhet. En patient som försökt ta sitt liv får inte lämnas ensam innan en kvalificerad bedömning av fortsatt självmordsrisk har gjorts.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar