Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Humant immunbristvirus, hiv

Hiv och aids orsakas av humant immunbristvirus. Infektionen kan till exempel överföras om man delar sprutor eller andra verktyg vid injektionsmissbruk av droger.

​Humant immunbristvirus, hiv, kan leda till aids, aquired immune deficiency syndrome, om det inte behandlas. Aids är ett dödligt sjukdomstillstånd. Men ett besked om att man är smittad med hiv behöver inte betyda att man kommer att utveckla aids. Men om inte behandling sätts in riskerar hälften av de personer som har hiv att insjukna i aids inom tio år efter smittillfället.

Om behandling inte har satts in har hiv hög smittsamhet de första månaderna efter smittotillfället och i slutskedet av sjukdomsförloppet när immunförsvaret är allvarligt skadat. Men under den mellanliggande perioden har hiv ganska låg smittsamhet. En hivinfektion läker inte ut spontant, utan den som smittats bär på viruset resten av livet. Blod och andra kroppsvätskor kan vara smittsamma för andra under mycket lång tid. Infektionen kan överföras vid oskyddat samlag. Den kan också överföras via blod eller annan vävnad från en smittad person, till exempel om man delar spruta eller andra verktyg vid injektionsmissbruk av droger.

Hiv smittar inte vid sociala kontakter. En person med hiv behöver inte vara rädd för att smitta andra personer i sin omgivning i vardagslivet.

Inledningsvis lindriga symtom

En del personer som nyligen blivit smittade med hiv får en primärinfektion med en lindrig och snabbt övergående period med feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och utslag några veckor efter det att de har smittats. Andra märker ingenting.

Det kan dröja flera år från smittillfället tills man blir sjuk. När en person med hiv märker av sjukdomen kan symtomen bero på viruset, men också på symtom från andra följdsjukdomar som man får på grund av nedsatt immunförsvar.

Behandling och förebyggande åtgärder

Det finns ingen behandling som kan bota en hivinfektion. Men det finns effektiva antivirala läkemedel, som ibland brukar kallas bromsmedicin. Läkemedelen minskar mängden virus och stoppar sjukdomsutvecklingen. Läkemedelen gör också att smittsamheten minskar kraftigt.

Det bästa skyddet mot att smitta andra personer är att praktisera skyddat samlag och undvika direktkontakt med blod och andra kroppsvätskor.

Allmänfarlig sjukdom

Hivinfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Inträffade fall ska anmälas utan identitet till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hivinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Smittbärarna ska informeras om risken för blodsmitta, om risken att sprida smitta vid oskyddade samlag och om betydelsen av att använda kondom. De måste informera om sitt smittbärarskap när de har kontakt med sjukvården och tandvården. En smittad person måste följa de förhållningsregler som den behandlande läkaren meddelar med stöd av smittskyddslagen, för att undvika att andra smittas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar