Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt 2014 års föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen

2014 års föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen

Under 2014 tog Socialstyrelsen fram flera föreskrifter och allmänna råd som är relevanta för området missbruk och beroende.

​Under 2014 tog Socialstyrelsen fram åtta föreskrifter och allmänna råd som är relevanta för området missbruk och beroende. Två av dessa är ändringsförfattningar och två är upphävanden.

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan tillämpas.

SOSFS 2014:1

Ändringsförfattning SOSFS 2014:1 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

SOSFS 2014:1 på Kunskapsguiden

SOSFS 2014:5

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

SOSFS 2014:5 på Kunskapsguiden

SOSFS 2014:6

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga.

SOSFS 2014:6 på Kunskapsguiden

SOSFS 2014:10

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.

SOSFS 2014:10 på Kunskapsguiden

SOSFS 2014:11

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.

SOSFS 2014:11 på Kunskapsguiden

SOSFS 2014:12

Ändringsförfattning SOSFS 2014:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende.

SOSFS 2014:12 på Kunskapsguiden

SOSFS 2014:13

Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

SOSFS 2014:13 på Kunskapsguiden

SOSFS 2014:14

Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården.

SOSFS 2014:14 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt