Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ännu säkrare vård

Ännu säkrare vård

Mindre antibiotika. Färre allvarliga vårdskador. En säkerhetskultur på väg att förbättras. Det är några av resultaten från den fyraåriga satsningen på patientsäkerhet.

​Svensk hälso- och sjukvård uppvisar mycket goda medicinska resultat, och patientsäkerheten har ökat de senaste åren. Men det återstår mycket arbete.

I en ny rapport summeras nu resultaten av satsningen och den överenskommelse som SKL slöt med regeringen.

Nu vet vi mer

Kunskapsutvecklingen har varit betydande, och det finns omfattande kunskap om vårdskador. Det finns också metoder och verktyg för att förebygga och följa upp arbetet. Samarbetet mellan kommuner och landsting har intensifierats, och ett aktivt arbete för att skapa en säkerhetskultur har börjat växa fram. Det intensiva patientsäkerhetsarbetet har resulterat i minskad antibiotikaanvändning.

Framtida utmaningar

Trots dessa fina resultat återstår dock ett digert arbete. I rapporten sammanfattas
erfarenheterna från de gångna åren, och ett antal viktiga framtida utmaningar beskrivs.

På väg mot en säkrare vård på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt