Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Att synliggöra normer i socialtjänsten – ur ett hbtq-perspektiv

Att synliggöra normer i socialtjänsten – ur ett hbtq-perspektiv

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och att arbeta normmedvetet.

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar i socialtjänsten och är tänkt att genomföras gemensamt under ledning av en eller två personer som utsetts att hålla samman utbildningsinsatsen.

Läs mer om webbutbildningen på Kunskapsguiden