Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Åtta av tio tycker att de kan få den vård de behöver

Åtta av tio tycker att de kan få den vård de behöver

Nära åtta av tio personer anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver.  Varannan känner nu till 1177 Vårdguiden på nätet, 1177.se, en rejäl ökning sen förra mätningen.

​Bland dem som inte tyckte de hade tillgång till den vård de behöver, angav var fjärde att väntetid var orsak till uppfattningen.

Det framkommer i den senaste befolkningsundersökningen Vårdbarometern. Undersökningen visar att förtroendet för hälso- och sjukvården i det egna landstinget eller regionen varierar mycket över landet. Förtroendet för sjukhusen är generellt högre än för primärvården.

Råd om vård via nät och telefon

Kännedomen om 1177 Vårdguiden på nätet, 1177.se, har ökat markant sedan föregående år, från drygt var tredje tillfrågad person till närmare varannan person. Högst kännedom om webbplatsen har åldersgruppen 30–39 år. Bland dem känner närmare åtta av tio till 1177.se. Även kännedomen om sjukvårdsrådgivningen på telefon, 1177, har ökat bland befolkningen. Åtta av tio känner till att de kan ringa 1177 för att få råd och hjälp om sjukvård.

Livsstilsfrågor viktiga

Invånare är fortsatt mycket positivt inställda till att hälso- och sjukvården ska stödja dem till en livsstilsförändring, om detta kan ge minst lika god effekt som läkemedelsbehandling, 86 procent anser detta. Skillnaderna i uppfattning över landet är små. Äldre personer och de med sämre allmänt hälsotillstånd är mindre positiva än andra grupper.

Årlig undersökning

Vårdbarometern genomförs årligen i samtliga landsting och regioner. Undersökningen avser att fånga den vuxna befolkningens attityder och kännedom i frågor kopplat till hälso- och sjukvården. Syftet är att stimulera till demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden. Vårdbarometern är därmed ett av verktygen i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården.

Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer AB på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges kommuner och landsting.

Vårdbarometern 2014 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt