Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Broschyr beskriver patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga

Broschyr beskriver patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga

Broschyren Om vård- och omsorgstagarens delaktighet beskriver kortfattat patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över den egna vården och omsorgen.

​Om vård- och omsorgstagarens delaktighet är en broschyr som riktar sig till professionella och vård- och omsorgstagare i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Broschyren beskriver kortfattat patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över den egna vården och omsorgen.

Om vård- och omsorgstagarens delaktighet på Socialstyrelsens webbplats

Om vård- och omsorgstagarens delaktighet som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt