Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Bufomix Easyhaler för behandling av KOL ingår i högkostnadsskyddet

Bufomix Easyhaler för behandling av KOL ingår i högkostnadsskyddet

Bufomix Easyhaler är ett läkemedel som används för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Bufomix Easyhaler ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 23 maj 2014.

​Bufomix Easyhaler används vid behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och astma. KOL är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Bufomix Easyhaler innehåller en fast kombination av en luftrörsvidgande substans och en inflammationsdämpande substans.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Bufomix Easyhaler ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 23 maj 2014.

Beslutet om Bufomix Easyhaler på TLV:s webbplats

Bufomix Easyhaler – beslut om subvention av läkemedel som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt