Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Delrapport – Kronisk sjukdom i primärvården – Landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar

Delrapport – Kronisk sjukdom i primärvården – Landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar

SKL har tillsammans med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillgänglig. Delrapport – Kronisk sjukdom i primärvården – Landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar har utgjort underlag i arbetet. Delrapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​En viktig del i det pågående utvecklingsarbetet är att förbättra redovisningen av vårdens innehåll och av särskilt intresse är data kring primärvårdens insatser för patienter med kroniska sjukdomar. Rapporten Hur går det för patienten med kronisk sjukdom? – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvården pekar på möjligheter att med befintliga källor beskriva primärvårdens insatser för ett antal kroniska sjukdomar och de förutsättningar som finns för att utveckla uppföljningen inom detta område.
Delrapport – Kronisk sjukdom i primärvården – Landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar har utgjort underlag i arbetet. Efter en inledande förstudie genomfördes en enkätundersökning till landstingen för att kartlägga datakällor och förutsättningar att samla data till relevanta kvalitetsindikatorer. En fördjupad undersökning genomfördes för sex diagnosgrupper: hypertoni, förmaksflimmer, hjärtsvikt, astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och osteoporos. Resultatet av de två undersökningarna redovisas i delrapporten.

Delrapport – Kronisk sjukdom i primärvården – Landstingens förutsättningar och diagnosspecifika förutsättningar är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Delrapport – Kronisk sjukdom i primärvården – Landstingens förutsättningar och diagnosspecifika på Kunskapsguiden

Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt