Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ekonomiskt bistånd – nytt område på Kunskapsguiden

Ekonomiskt bistånd – nytt område på Kunskapsguiden

Ekonomiskt bistånd är nu ett nytt område på Kunskapsguiden. Där hittar du bland annat teman och kunskapsstöd om yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, socialförsäkringar, arbetslöshet och skuldproblem.

​Kunskapsguiden har nu utökats med området Ekonomiskt bistånd. Där hittar du samlad och kvalitetssäkrad kunskap som kan vara till stöd för dig i din yrkesroll och för din verksamhet.

Området Ekonomiskt bistånd presenterar teman om olika ämnesområden på ett övergripande och pedagogiskt sätt. Teman fungerar som en samlingspunkt för myndigheters och andra aktörers olika kunskapsstöd. Exempel på teman:

  • Yrkesintroduktion för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
  • Socialförsäkringar
  • Arbetslöshet
  • Skuldproblem

Det finns även kurser och utbildningar som på olika sätt kan användas i din verksamhet.

Området ekonomiskt bistånd är liksom Kunskapsguidens övriga områden under ständig utveckling. Kunskapsguidens redaktion publicerar kontinuerligt nytt innehåll på webbplatsen.

Ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden

Prenumerera på nyheter från området Ekonomiskt bistånd

Anmäl dig som ny prenumerant eller uppdatera din prenumeration med nyheter från området Ekonomiskt bistånd så missar du inget nytt som publiceras inom området på Kunskapsguiden.

Prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden