Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem

I Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter analyseras etiska komplikationer med att intervjua barn i familjehem. Bakgrunden är att Socialstyrelsen enligt ett regeringsuppdrag ska ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem.

Omslagsbild till Etiska aspekter på att lyssna till barn i familjehem

Det finns skäl för att samla in upplevelser från familjehemsplacerade barn eftersom det är de som bäst kan berätta om sin egen situation och om hur familjehemsorganisationen fungerar.

 Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter analyserar en rad möjliga etiska aspekter på att samla in sådan information. Syftet är att ge en grund för utvärdering och jämförelse av olika mer specifika och konkretiserade förslag på hur en modell för att lyssna på barn i familjehem ska utformas.

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter avslutas med en checklista till hjälp för att systematiskt analysera etiska aspekter av olika modeller som kan användas för att lyssna på barn i familjehem.

Etiska aspekter på att lyssna på barn i familjehem – mål, komplikationer och konflikter på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt