Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen innehåller rekommendationer om vilka kriterier av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen innehåller rekommendationer om vilka kriterier av bekräftade eller misstänkta sjukdomsfall, falldefinitioner, som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Smittskyddslagen (2004:168), SmL, lägger ett tydligt ansvar på behandlande läkare att anmäla fall av vissa smittsamma sjukdomar. En förutsättning för ett fungerande rapporteringssystem är att alla anmälande läkare och laboratorier i Sverige använder gemensamma kriterier vid anmälan, något som är grunden för att kunna upprätthålla en kontinuerlig övervakning av smittsamma sjukdomar.

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt