Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Fler har långvarigt ekonomiskt bistånd

Fler har långvarigt ekonomiskt bistånd

Sedan år 2011 har andelen biståndsmottagare som får ekonomisk hjälp under en lång period ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Stora skillnader syns också i biståndsmottagandet mellan landets olika regioner och i synnerhet kommunerna.

​Det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten är försörjningsproblem. Under 2013 fick totalt 411 000 personer ekonomiskt bistånd. Av dessa var 140 000 barn. De vanligaste orsakerna bland vuxna är arbetslöshet, sjukdom eller att man är ensamstående förälder.

Socialstyrelsens öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd i landets kommuner visar både på positiva och negativa resultat. Mellan 2011 och 2014 var andelen biståndsmottagare relativt oförändrad, cirka 4,4 procent av befolkningen. Kommunerna har arbetat med att förbättra verksamhetens kvalitet och färre unga vuxna tar emot ekonomiskt bistånd.

Regionala skillnader

Vid långvarigt ekonomiskt bistånd ökar risken för utanförskap samtidigt som möjligheten till fast förankring på arbetsmarknaden minskar. I Östergötland har 43,8 procent av alla biståndstagare fått stöd under en längre tid. På Gotland är siffran lägst med 21,6 procent.

Behovet av ekonomiskt bistånd påverkas av en mängd faktorer som konjunkturläget, tillgången på arbete, utformningen av trygghetssystem och inkomst- och kostnadsutvecklingen. Störst andel biståndsmottagare har Södermanland med 7,3 procent av befolkningen. I Hallands och Stockholms län är siffran lägst med cirka 3 procent. I landets kommuner är skillnaderna ändå större, från 0,5 procent till en femtedel av befolkningen.

Ekonomisk utsatthet påverkar barn

Socialtjänsten har i uppgift att ge stöd för självförsörjning. Ur ett barnperspektiv är det särskilt viktigt att föräldrar med minderåriga barn får stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Ekonomisk utsatthet kan bland annat påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet. Antalet handläggare i kommunerna bör därför stå i rimlig proportion till behovet av ekonomiskt bistånd.

Generellt är biståndsmottagandet större i stora kommuner. De har också genomgående bättre rutiner för en trygg och säker ärendehantering. Däremot har de lägre bemanning, längre väntetider för nybesök samt sämre tillgång till hushållsekonomisk rådgivning.

Nyheten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt