Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Flera möjliga startpunkter och vägar för organisationer som vill etablera EBP

Flera möjliga startpunkter och vägar för organisationer som vill etablera EBP

En ny intervjustudie med chefer inom socialtjänsten beskriver organisatoriska förutsättningar som har visat sig underlätta etablering av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Resultatet visar att det är bra att börja där verksamheten är stark, till exempel där det finns stort intresse eller tidigare goda erfarenheter.

​En ny intervjustudie med chefer inom socialtjänsten beskriver organisatoriska förutsättningar som har visat sig underlätta etablering av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Resultatet visar att det är bra att börja där verksamheten är stark, till exempel där det finns stort intresse eller tidigare goda erfarenheter.

Intresset för evidensbaserad praktik, EBP, har ökat men etablering av EBP i praktiken har visat sig vara svårt. Förutsättningar för att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten beskriver organisatoriska förutsättningar som visat sig underlätta etablering av EBP i socialtjänsten. Resultaten baseras på intervjuer med 22 högre chefer inom socialtjänsten i 14 kommuner.

Resultaten visar att det finns flera möjliga startpunkter och vägar för organisationer som vill etablera EBP. Sammanfattningsvis handlar det om att börja där verksamheten är stark, till exempel där det finns ett stort intresse, tidigare goda erfarenheter eller välutvecklade rutiner. Aktiviteternas tidsordning verkar inte vara betydelsefull.

Förutsättningar för att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten – en intervjustudie med chefer inom socialtjänsten på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt