Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Folkhälsa är nytt tema för Kunskapsguidens område missbruk och beroende

Folkhälsa är nytt tema för Kunskapsguidens område missbruk och beroende

Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre. Det ser man på att medellivslängden ökar. Ett av de prioriterade områdena för folkhälsan i Sverige är att minska skadorna av missbruk och beroende.

​Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet. Medellivslängden fortsätter att öka, vilket framför allt beror på att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat kraftigt.  Kvinnor lever längre än män, men könsskillnaderna minskar. 

Trots en i huvudsak positiv utveckling så finns det hälsoskillnader. Skillnader mellan grupper med olika utbildningsbakgrund är fortfarande tydliga. De vanligaste dödsorsakerna i befolkningen – hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser – är vanligare bland personer med kort utbildning. Personer med kort utbildning rapporterar också sämre allmänt hälsotillstånd och har mer psykisk ohälsa.

Nytt tema på Kunskapsguiden

Ett av de prioriterade områdena för folkhälsoarbetet i Sverige är att minska skadorna av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Folkhälsa är ett nytt tema för Kunskapsguidens område missbruk och beroende.

Folkhälsa som tema på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt