Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Förbättrad folkhälsa men ökade klyftor

Förbättrad folkhälsa men ökade klyftor

Svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet. Hälsoklyftorna ökar både nationellt och regionalt, och sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser – folkhälsa 2014.

​I rapporten undersöks en rad faktorer som på olika sätt speglar folkhälsan i Sveriges olika regioner och kommuner. Bakom rapporten står Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Jämfört med den förra mätningen år 2009 har över hälften av resultaten förbättrats på riksnivå. På en rad områden har folkhälsan blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar.

Ökade klyftor

– Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Jämfört med år 2009 har långtidsarbetslösheten ökat i nästan alla kommuner men variationerna är stora inom landet. Regionala skillnader syns även när det gäller andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan och som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år.

Nyheten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt