Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Fördjupad bild över tillgången på specialistläkare

Fördjupad bild över tillgången på specialistläkare

En ny rapport från Socialstyrelsen beskriver tillgången på specialistläkare 2012 och den historiska utvecklingen 1995–2012. I rapporten redovisas uppgifter om 65 specialistkompetenser.

​En ny rapport från Socialstyrelsen beskriver tillgången på specialistläkare den 1 november 2012 och den historiska utvecklingen 1995–2012. I rapporten redovisas uppgifter om 65 specialistkompetenser.

Rapporten ger en fördjupad bild över tillgången på specialistläkare i Sverige. Syftet med rapporten är att vara ett underlag för Socialstyrelsens bedömning av tillgången på läkare, samt att tillgodose efterfrågan på mer fördjupad tillgångsstatistik på specialistnivå.

Tillgång på specialistläkare 2012 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt