Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Förslag på åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen

Förslag på åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen

Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ger i en ny rapport förslag på åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen.

​Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påverka livskvalitet och möjligheten att kunna äta. En god munhälsa är inte bara viktig för att kunna äta och njuta av maten, den är också av stor betydelse för individens sociala liv och livskvalitet.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ger i rapporten Munhälsa – åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen förslag på åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen.

Munhälsa – åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen på SKL:s webbplats

Munhälsa – åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt