Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Fyra läkemedel för behandling av KOL i högkostnadsskyddet

Fyra läkemedel för behandling av KOL i högkostnadsskyddet

De fyra läkemedelen Airflusal Forspiro, Relvar Ellipta, DuoResp Spiromax, Striverdi Respimat ingår i högkostnadsskyddet sedan 20 juni 2014. Alla används för behandling av Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

​Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Airflusal Forspiro, Relvar Ellipta, DuoResp Spiromax, Striverdi Respimat är fyra läkemedel för behandling av KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att dessa läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet från och med 20 juni 2014.

Airflusal Forspiro – beslut om subvention av läkemedel som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

DuoResp Spiromax – beslut om subvention av läkemedel som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Relvar Ellipta – beslut om subvention av läkemedel som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Striverdi Respimat – beslut om subvention av läkemedel som kunskapsstöd på Kunskapsguiden 

Tillbaka till aktuellt