Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nytt kunskapsstöd om hälsoärende och process-id

Nytt kunskapsstöd om hälsoärende och process-id

Goda begreppsmässiga och juridiska förutsättningar finns för att införa ett process-id i hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Det visar ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Hälsoärende och process-id

​I den nationella informationsstrukturen beskrivs de begreppsmässiga förutsättningarna i form av begreppsmodeller som kan användas som ett verktyg av intressenterna. De praktiska förutsättningarna är inte lika goda då det ofta är många aktörer som ska samverka i den individanpassade vårdprocessen som består av ett antal olika vårdåtaganden. Alla aktörer måste beskriva sina verksamhetsprocesser utefter patientens process för att ett process-id ska kunna införlivas på ett enhetligt sätt. För att kunna införa ett process-id inom hälso- och sjukvården måste huvudmännen därmed arbeta vidare med de organisatoriska förutsättningarna.

Förutsättningarna för ett process-id för processer som innefattar både vård och omsorg, det vill säga hälso- och sjukvård och socialtjänst, är mycket begränsade. Det finns begreppsmässiga förutsättningar genom den nationella informationsstrukturen men det saknas både praktiska och juridiska förutsättningar. Det finns en sekretessgräns mellan utförare av socialtjänst och utförare av hälso- och sjukvård vilket inte tillåter informationsutbyte. Då hälso- och sjukvård och socialtjänst utförs av olika organisationer och sker utifrån olika lagstiftning utformas de individanpassade processerna för patienter respektive brukare på skilda sätt.

Resultatet i Hälsoärende och process-id – förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer ska användas för att enhetligt beskriva förutsättningarna för att organisationer och verksamhetsprocesser ska fungera i samverkan kring vård- och omsorgstagaren.

Hälsoärende och process-id – förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer är utgiven av Socialstyrelsen.

Hälsoärende och process-id – förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt