Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Handbok beskriver hur Socialstyrelsen tar fram indikatorer för god vård och omsorg

Handbok beskriver hur Socialstyrelsen tar fram indikatorer för god vård och omsorg

Ett nytt kunskapsstöd beskiver hur indikatorer tas fram och utformas inom ramen för Socialstyrelsens kunskapsstyrningsmodell. Indikatorerna används i Socialstyrelsens öppna jämförelser, nationella riktlinjer, utvärderingar och vägledningar.

​Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg beskiver närmare hur indikatorer tas fram och utformas inom ramen för Socialstyrelsens kunskapsstyrningsmodell. En indikator är ett mått som har en riktning så att höga alternativt låga värden signalerar bra eller dålig kvalitet eller effektivitet.

Indikatorerna används i Socialstyrelsens öppna jämförelser, nationella riktlinjer, utvärderingar och vägledningar.

Kunskapsstödet riktar sig till dig som arbetar med uppföljning och utvärdering av vård och omsorg.

Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats

Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt