Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Handbok för patienter som har upprepade kontakter med vården

Handbok för patienter som har upprepade kontakter med vården

Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

​Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Handboken innehåller vägledning och konkreta råd om hur patienten kan bli delaktig i sin egen vård och behandling. Handboken ger också information om vad lagstiftningen säger om patientens rätt och hänvisning till var patienten kan få mer information om vården.

Min guide till säker vård på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt