Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Handbok om utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården har uppdaterats

Handbok om utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården har uppdaterats

SBU har uppdaterat handboken Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. Exempelvis har kapitlen om hälsoekonomi och etik skrivits om.

​Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har nu uppdaterat handboken Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. Som exempel kan nämnas att kapitlen om hälsoekonomi och etik har skrivits om. Etikkapitlet inkluderar även påverkan på miljön som en viktig aspekt.

SBU utvärderar metoder framförallt inom hälso- och sjukvården genom att systematiskt och kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen på olika områden.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok beskriver arbetsgången för sådana systematiska utvärderingar. Den används av SBU:s projektgrupper och i undervisning på universitets- och högskolenivå.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt