Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Högre grad av stöd till anhöriga

Högre grad av stöd till anhöriga

En ny slutrapport från Socialstyrelsen visar att kommunerna tillämpar bestämmelsen om stöd till anhöriga som infördes i socialtjänstlagen 2009 i mycket varierande grad. Men sammantaget erbjuder kommunerna stöd till anhöriga i högre grad än tidigare.

​Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014 redovisar kommunernas arbete med stöd till anhöriga som vårdar en närstående.

Rapporten visar att socialtjänstverksamheterna i kommunerna tillämpar bestämmelsen i mycket varierande grad. Längst har man kommit inom äldreomsorgen. Det kan förklaras av att utvecklingen av anhörigstöd i huvudsak skedde inom äldreomsorgen, innan bestämmelsen tillkom. Inom funktionshindersverksamheten och individ- och familjeomsorgen har man kommit igång, men mycket arbete återstår för att omsätta bestämmelsen utifrån de specifika förutsättningar som finns i dessa verksamheter.

Kommunerna har dock överlag blivit bättre på att sätta upp mål, avsätta resurser och organisera arbetet med att stödja anhöriga. Likaså har de ökat sitt utbud av service som stöd till anhöriga. Det betyder sammantaget att kommunerna erbjuder stöd till anhöriga i högre grad än tidigare.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – slutrapport 2014 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Presentationsmaterial kan stödja dig som är chef

Socialstyrelsen har tagit fram ett presentationsmaterial om stöd till anhöriga som riktar sig till chefer inom socialtjänsten. Syftet är att du som chef ska kunna presentera bestämmelsen om stöd till anhöriga för din personal.

Presentationsmaterialet innehåller diskussionsfrågor så att du och din personal ska kunna reflektera över det stöd som din kommun erbjuder anhöriga.

Hur tillämpar din kommun bestämmelsen om att erbjuda stöd till anhöriga? (ppt)

Stöd till anhöriga som tema på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt