Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Informationsspecifikation för levnadsvanor reviderad

Informationsspecifikation för levnadsvanor reviderad

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är reviderad mars 2015. Bland annat har tabellen med Snomed CT-koder i bilaga 3 har uppdaterats.

​Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är reviderad mars 2015. I den reviderade versionen av informationsspecifikationen har följande ändringar gjorts jämfört med den ursprungliga version. Tabellen med Snomed CT-koder i bilaga 3 har uppdaterats med nya koder som tillkom i den svenska releasen av Snomed CT 2014-11-30. OID:en för Snomed CT på sida 22 har ändrats och en text om licenskrav för användning av Snomed CT har lagts till på sida 22.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt