Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Inom kommunal hälso- och sjukvård har de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder endast implementerats i liten omfattning

Inom kommunal hälso- och sjukvård har de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder endast implementerats i liten omfattning

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder inte har implementerats inom den kommunala hälso- och sjukvården i någon större omfattning.

​Rapporten Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård redovisar en uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård. I rapporten ges även exempel på det sjukdomsförebyggande arbete som sker i kommunerna.

Rapporten är tänkt att vara ett underlag till fortsatt arbete för stöd till införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård.

Rapporten visar bland annat följande:

  • De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder har inte implementerats inom den kommunala hälso- och sjukvården i någon större omfattning. Det mesta tyder på att endast ett fåtal av kommunerna arbetar efter riktlinjerna. Det förekommer annat sjukdomsförebyggande arbete i kommunerna, men det tar inte avstamp i Socialstyrelsens riktlinjer och fokus i arbetet ligger inte heller på de samtalsmetoder som Socialstyrelsen förespråkar.
  • Sjukdomsförebyggande arbete är en fundamental del av elevhälsans verksamhet. Skolorna tycks i regel arbeta med sjukdomsförebyggande arbete utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. De nationella riktlinjerna har dock haft liten påverkan på det förebyggande arbetet inom skolorna, då många inte känner till dem eller inte upplever att de är relevanta för elevhälsan.

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt