Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Intresset för evidensbaserad praktik ökar

Intresset för evidensbaserad praktik ökar

En ny undersökning visar att intresset för evidensbaserad praktik ökar i socialtjänsten. Undersökningen riktar sig till ett slumpvis urval verksamhetschefer för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och äldreomsorg.

​Vart tredje år genomför Socialstyrelsen en undersökning om evidensbaserad praktik riktad till ett slumpvis urval verksamhetschefer för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och äldreomsorg.

Rapporten Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 visar bland annat att intresset för evidensbaserad praktik ökar och att cheferna blivit allt mer intresserade av forskningsrön, oberoende av medium.

Några av resultaten i rapporten är följande:

  • Andelen av cheferna som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat från 68 (2007) till 77 procent (2013).
  • Användningen av standardiserade bedömningsmetoder har ökat från 63 (2007) till 75 procent (2013).
  • Andelen som uppgav att de i någon omfattning använde evidensbaserade insatser är oförändrad, cirka 20 procent.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt