Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Kommuner och landsting kan effektivisera sina verksamheter

Kommuner och landsting kan effektivisera sina verksamheter

Ett nytt kunskapsstöd visar att kommunerna och landstingen har potential att effektivisera sina verksamheter. Effektivitet i praktiken innehåller praktiska exempel för att mäta effektivitet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

​Det nya kunskapsstödet Effektivitet i praktiken – för god vård och omsorg visar att kommunerna och landstingen har betydande potential att effektivisera sina verksamheter.

Effektivitet i praktiken innehåller praktiska exempel för att mäta effektivitet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Handbok för effektivitetsanalyser – för god vård och omsorg har legat till grund vid utvecklingen av indikatorerna för effektivitet som Socialstyrelsen ger förslag på i Effektivitet i praktiken. Indikatorerna beskrivs utifrån typ av effektivitetsindikator, vilket mål i lagstiftningen som indikatorn ska spegla, syftet med indikatorn och en teknisk beskrivning.

Socialstyrelsen vill med Effektivitet i praktiken bjuda in till fortsatt dialog och utvecklingsarbete kring effektivitetsindikatorer och hur effektivitet kan mätas och analyseras.

Effektivitet i praktiken – för god vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats

Effektivitet i praktiken – för god vård och omsorg som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt