Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Kunskap nyckeln till jämlik vård

Kunskap nyckeln till jämlik vård

Nu tar landstingen och SKL krafttag för att minska ojämlikheten i vården. Det sker genom att på ett helt nytt sätt förse verksamheterna i vården med kunskapsstöd i form av nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer. Cancervården har gått före. Arbetet har börjat inom primärvården.

​En person med en kronisk sjukdom ska erbjudas insatser som ger bra förutsättningar att leva ett så gott liv som möjligt. De insatser som vården erbju­der ska baseras på aktuell kunskap. Det ska inte hänga på var man söker vård eller vem man är.

Det måste vara enkelt

Men idag saknar personalen vid landets alla vårdcentraler ett praktiskt och användbart nationellt kunskapsstöd. Primärvården behöver ett verksamhetsstöd som ger enkel tillgång till relevanta och aktuella diagnos- och behandlingsrekommendationer. De måste också vara lätta att nå, lätta att använda och enkla att följa upp.

Omfattande arbete

Landstingen och SKL har tillsammans dragit igång ett arbete med att ta fram nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer anpassade för att enkelt kunna användas vid landets vårdcentraler. Det är ett omfattande arbete som be­höver täcka bortåt 300 områden, alltifrån hur ett fästingbett bäst åtgärdas till hur endometrios diagnostiseras.

Så blir vården jämlik som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt