Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Kunskapsunderlag kan stödja verksamhetsutvecklingen i landstingen, regionerna och kommunerna

Kunskapsunderlag kan stödja verksamhetsutvecklingen i landstingen, regionerna och kommunerna

Nya kunskapsstöd från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kan stödja verksamhetsutvecklingen i landstingen, regionerna och kommunerna.

​Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gett ut kunskapsstöd som kan vara ett stöd för landstingen, regionerna och kommunerna i sin verksamhetsutveckling.

Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013

Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013 redovisar statistik för verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna för år 2013. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013 på SKL:s webbplats

Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Vad kostar verksamheten i Din kommun?

Vad kostar verksamheten i Din kommun? – kommunernas kostnadsutveckling 2008-2013 beskriver övergripande kommunernas kostnadsutveckling. Rapporten fokuserar på analys av nyckeltal.

Rapporten kan vara ett stöd för kommuner som vill analysera sin ekonomi och jämföra den med andra kommuner.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? på SKL:s webbplats

Vad kostar verksamheten i Din kommun? som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt