Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Läkemedel för behandling av KOL i högkostnadsskyddet

Läkemedel för behandling av KOL i högkostnadsskyddet

Anoro och Incruse är läkemedel som används vid behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Anoro och Incruse ingår i högkostnadsskyddet sedan den 29 november 2014.

​Anoro och Incruse är läkemedel som används som bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som röker eller tidigare har rökt.

Anoro

Anoro är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser. Enligt gällande behandlingsrekommendationer ska personer med måttlig till svår KOL i första hand prova behandling med läkemedel som endast innehåller en substans innan de provar en kombinationsbehandling.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Anoro ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte får tillräcklig effekt av läkemedelsbehandling som endast innehåller en substans.

Anoro ingår i högkostnadsskyddet med begränsning sedan den 29 november 2014.

Anoro – beslut om subvention av läkemedel som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Incruse

Incruse inhalationspulver gör att luftvägarna slappnar av och hålls öppna, vilket gör det lättare att andas för patienter med KOL.

Incruse ingår i högkostnadsskyddet sedan den 29 november 2014.

Incruse – beslut om subvention av läkemedel som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt