Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård

Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett hur man kan skapa möjligheter för barn och unga som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård att kontakta tillsynsmyndigheten.

​Det finns särskilda möjligheter för barn i familjehem, HVB och SiS-hem att kontakta IVO och ställa frågor eller framföra klagomål via Barntelefonen. Barntelefonen är till för barn och unga i åldrarna upp till 18 år. IVO har via Barntelefonen tagit emot nästan 400 samtal under perioden januari 2014 till och med november 2014. Vissa av dessa har lett till oanmälda inspektioner och förändringar i verksamheterna.

I arbetet med rapporten Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utgått ifrån intervjuer med inspektörer inriktade på barn och unga och intervjuer med ungdomar placerade på SiS-hem. Projektet har även samarbetat med Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, PRIO.

IVO föreslår utifrån insamlat underlag att utöka nuvarande Barntelefon till en Barnlinje som omfattar alla barn och unga i åldrarna 0–18 år inom både vård och omsorg. Tjänsten behåller samma telefonnummer och e-postadress, och IVO öppnar dessutom en chatt några timmar varje vardag via webbplatsen ivo.se.

Låt barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt