Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar

Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar

Studien innehåller tre kunskapsunderlag  som i korthet handlar om surveyundersökningar bland barn och unga, tillförlitligheten i barns svar samt om ställningstaganden som är viktiga vid intervjuer med barn. Underlagen har tagits fram för arbetet med att utarbeta en nationell modell för att lyssna på barn i familjehem.

Omslagsbild till Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar

​När det gäller enkät- och intervjuundersökningar riktade till barn och ungdomar är det viktigt att särskild hänsyn tas till de yngre barnen. Forskning visar att det går en första gräns vid cirka åtta års ålder och man bör vara ytterst försiktig med enkäter och intervjuer till barn yngre än så.

En andra gräns går vid cirka 12 års ålder. För barn mellan cirka 8 och 12 år krävs att man är extra tydlig när det gäller såväl frågor som svarsalternativ och instruktioner. Deras förutsättningar att besvara frågor skiljer sig från äldre barn och ungdomar då deras kognitiva, sociala och kommunikativa förmågor ännu är under utveckling. Detta påverkar deras förmåga att ta in och behandla information.

Barn under 12 år har bland annat problem med frågor som ställer krav på minnet och att gradera sina svar utifrån vaga skalor. Det har också visat sig att de ofta svarar även när de inte förstår frågan. Detta ställer höga krav på hur man utformar enkäter och intervjuformulär. Man bör därför också vara försiktig med att jämföra svar från barn under 12 år med svar från äldre barn och ungdomar, liksom jämförelser mellan olika grupper av yngre barn.

Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt