Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Många alkoholberoende kan få mer effektiv behandling

Många alkoholberoende kan få mer effektiv behandling

Omkring 600 000 personer i landet är beroende av alkohol. De allra flesta söker aldrig hjälp, trots att många med måttligt beroende skulle kunna återta kontrollen över drickandet. Socialstyrelsen vill därför öka tillgången till psykosocial behandling i primärvården och företagshälsovården.

​I dag återfinns framförallt de omkring 50 000 svårt alkoholberoende i missbruks- och beroendevården. I den gruppen finns ofta påtagliga sociala problem.

Fler bör få motivationshöjande behandling

I uppdateringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård får en metod som heter MET högsta prioritering vid alkoholberoende. Den bygger på motiverande samtal och kompletteras med medicinska test och frågeformulär. Metoden är mindre omfattande än andra psykosociala behandlingsmetoder och kräver inte psykoterapiutbildning, vilket gör att den kan erbjudas även inom primärvård och företagshälsovård.

Även kognitiv beteendeterapi, KBT, tolvstegsbehandling och community reinforcement approach, CRA, med kombinerade insatser för att stärka personens sociala situation rekommenderas i riktlinjerna.

Ut på remiss

Riktlinjerna vänder sig både till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling och psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av alkohol, bensodiazepiner, cannabis, centralstimulantia och opioder, samt läkemedelsbehandling och psykosocial behandling vid samsjuklighet och psykosocial behandling för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Det går att lämna synpunkter under remisstiden till och med den 19 juni. Socialstyrelsens slutgiltiga rekommendationer publiceras under våren 2015.

Nyheten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 – stöd för styrning och ledning – preliminär version på Socialstyrelsens webbplats

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 – stöd för styrning och ledning – preliminär version som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt