Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Måttlig ökning av sysselsatta i vårdyrken

Måttlig ökning av sysselsatta i vårdyrken

Mellan 2011 och 2012 har antalet legitimerade sysselsatta inom hälso- och sjukvården ökat med cirka 1,6 procent. En måttlig ökning syns även för yrken där det finns rekryteringssvårigheter.

​För exempelvis sjuksköterskor, tandläkare, barnmorskor och läkare är ökningen mellan en halv och två procent. Andelen hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med det yrke de har utbildning för är högt i förhållande till andra branscher. Omkring 90 procent som har en legitimation för ett vårdyrke arbetar också i hälso- och sjukvården.

Resultaten av den officiella statistiken som Socialstyrelsen nu presenterar är ännu inte bearbetade. Analyser publiceras i den årliga rapporten Nationellt planeringsstöd som kommer i januari. Den innehåller bland annat uppgifter om tillgång och efterfrågan för olika legitimerade yrkesgrupper i vården.

Nyheten på Socialstyrelsens webbplats

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens webbplats

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt