Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Granskningen omfattar ett hundratal verksamheter runt om i landet där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. IVO har bland annat tittat på hur arbetsmetoder för att undvika tvång och begränsningar blir bestående inom dessa verksamheter.

I granskningen framkommer också att kompetensen varierar stort mellan de olika boendeformerna. På boenden för äldre har personalen i högre utsträckning kompetens för att ge en vård och omsorg utan tvång och begränsningsåtgärder jämfört med personal på LSS-boenden.

Skapa trygghet utan tvång – rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt