Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Mer stöd om Individens behov i centrum, IBIC

Mer stöd om Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Temat om IBIC på Kunskapsguiden har utökats med mer information och stöd.

​Temat om individens behov i centrum, IBIC, på Kunskapsguiden har utvecklats och utökats med delarna Att införa IBIC, IBIC för användare, IBIC för ledning och styrning, Utbildning i IBIC och Verksamhetssystem och IBIC.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten. Arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, utgår från socialtjänstens övergripande process som beskriver de steg individen genomgår i kontakterna med socialtjänsten. Processen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av beslutad insats.

Individens behov i centrum, IBIC