Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Mer stöd om juridik kring dokumentation

Mer stöd om juridik kring dokumentation

Nu finns fler texter som förklarar juridiska begrepp vid dokumentation på Socialstyrelsens webbplats Digital verksamhetsutveckling i vården.

På Socialstyrelsens webbplats Digital verksamhetsutveckling i vården finns juridiskt stöd för dokumentation som riktar sig till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Texterna presenterar vissa huvuddrag i lagstiftningen på området och innehåller förenklingar. Det är författningstexten som gäller.

Nu finns fler förklaringar till juridiska begrepp vid dokumentation i det juridiska stödet. Sju nya ämnen tillsammans med de tidigare publicerade 38 beskriver reglerna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som ett stöd för regioner, kommuner och privata aktörer.

De sju nya ämnena är:

  1. Regler för vårdgivaren vid vård på distans
  2. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  3. Skyddade personuppgifter och dokumentation
  4. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation 
  5. Välfärdsteknik 
  6. Nationella läkemedelslistan
  7. Sekretessbrytande bestämmelser när djur far illa – Lex Maja.

Ämnet Samtycke är uppdaterat. 

Socialstyrelsen har utvecklat och vidareutvecklat det juridiska stödet med eHälsomyndigheten.

Juridiskt stöd för dokumentation

Digital verksamhetsutveckling i vården