Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik

Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik

Vårdanalys har utvärderat nyttan med de hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik som TLV utför sedan 2012. Resultaten visar att hälsoekonomiska kunskapsunderlag på en nationell nivå kan bidra till en ökad effektivitet och jämlikhet, men att så länge som landstingen inte använder TLV:s underlag kommer nyttan för patienter och landsting att vara begränsad.

​I Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik – om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik har Vårdanalys utvärderat en pågående försöksverksamhet för hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Vårdanalys konstaterar att nationella hälsoekonomiska bedömningar har potential att skapa värde, framförallt som viktigt kunskapsstöd till landstingen vid beslut om införande av medicinteknik i vården.

Däremot bedöms inte den nuvarande försöksverksamheten ha nått sina mål. Verksamhetens nytta begränsas av en låg kännedom om och användning av TLV:s kunskapsunderlag ute i landstingen. Vårdanalys kopplar detta till brister i kommunikation från TLV och inom landstingen samt till landstingens begränsade kunskap om hur hälsoekonomiska underlag kan användas i praktiska beslut inom hälso- och sjukvården.

Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt