Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nya resultat om folkhälsan

Nya resultat om folkhälsan

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nu finns 2014 års resultat tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

​Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, görs årligen för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landstingen och regionerna i Sverige.

Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år, och landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval. 2014 skickades enkäten ut till 150 000 personer.

Enkäten undersöker hur hälsan i landet förändras över tid. Resultaten är en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken och används som underlag för fördjupade analyser och politiska beslut som påverkar befolkningens hälsa.

Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor sammanställs av Folkhälsomyndigheten.

Nationella folkhälsoenkäten – hälsa på lika villkor på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt