Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete

Nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket är att det ska vara ett användbart och levande verktyg i arbetet med att öka patientsäkerheten.

​Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket är att det ska vara ett användbart och levande verktyg i arbetet på alla nivåer med att öka patientsäkerheten.

Ramverket ska:

  • Visa helhet och sammanhang.
  • Tydliggöra vad som behövs för att öka patientsäkerheten.
  • Fungera som stöd vid prioritering av det fortsatta arbetet.

Ramverket innehåller tre viktiga perspektiv. Dessa är att hälso- och sjukvården
är patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa
förutsättningar för en säker vård.

Nationellt ramverk för patientsäkerhet på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt