Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nu går det att beställa den nya handboken om handläggning och dokumentation

Nu går det att beställa den nya handboken om handläggning och dokumentation

Nu finns den nya handboken Handläggning och dokumentation i socialtjänsten för nedladdning och beställning på Socialstyrelsens webbplats. Handboken ger stöd för handläggning av alla nämndens ärenden och verksamheter enligt lagarna SoL, LVU, LVM och LSS.

​Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är skriven för att förklara och underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den beskriver också vad som ska dokumenteras, både hos nämnden och i de olika verksamheterna.

Handboken innehåller tio delar och är tänkt att användas som uppslagsbok. Den ersätter handboken som kom ut år 2006 och sedan har reviderats. Innehållet är uppdaterat utifrån gällande lagstiftning och har kompletterats med nyare rättspraxis och bedömningar från Justitieombudsmannen, JO.

Nu finns den nya handboken för nedladdning och beställning på Socialstyrelsens webbplats. Handboken ger stöd för handläggning av alla nämndens ärenden och verksamheter enligt lagarna SoL, LVU, LVM och LSS.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt