Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ny handbok om tandvårdsstödet

Ny handbok om tandvårdsstödet

Nu finns en ny version av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets handbok om tandvårdsstödet. Handboken hör samman med föreskriften TLVFS 2014:6 som började den gälla den 1 september 2014.

​Handboken presenterar delar av föreskriften om statligt tandvårdsstöd på ett mer lättillgängligt sätt med många kliniska exempel. Den nya handboken innehåller flera exempel på de nya åtgärder som nu kommer att ingå i tandvårdsstödet, till exempel för skadade tänder eller tandluckor och behandling av tandlossning.

Nytt webbaserat kunskapsstöd

I november kommer du att kunna ta del av ett helt nytt webbaserat hjälpmedel för att förenkla den kliniska vardagen; ett kunskapsstöd där du själv enkelt kan ta reda på vad som gäller för olika behandlingar. Kunskapsstödet kommer att innehålla både föreskriften TLVFS 2014:6 och handboken.

Nyheten på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, webbplats

Handbok om tandvårdsstödet och föreskriften TLVFS 2014:6 på TLV:s webbplats

Handbok om tandvårdsstödet som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt