Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

​Läkemedelsverket fick i december 2013 regeringens uppdrag att utveckla en årlig rapportering om läkemedelssäkerhet. En första rapport har nu tagits fram som ska bidra till att öka medvetenheten om läkemedelssäkerhet.

I Läkemedelssäkerhet 2013 ges en sammanfattande bild av Läkemedelsverkets arbete med läkemedelssäkerhet och händelser under 2013 med exempel på inrapporterade biverkningar, förväxlingsrisker, bristsituationer eller olaglig läkemedelsanvändning.

I rapporten beskrivs även Läkemedelsverkets systematiska och förebyggande arbete för läkemedelssäkerheten.

Läkemedelssäkerhet 2013 är ett initiativ för att långsiktigt öka kunskapsläget inom området och förebygga risker genom samverkan och kontinuerlig uppföljning.

Nyheten i sin helhet och rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 på Läkemedelsverkets webbplats

Läkemedelssäkerhet 2013 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt