Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ny rapport om preventionsprojekt för hiv och hepatit på häkten

Ny rapport om preventionsprojekt för hiv och hepatit på häkten

Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporten Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998, som är en sammanfattning baserad på historisk data från det så kallade Socialmedicinska häktesprojektet.

​Projektet bedrevs på häkten i Stockholm under tolv års tid, i syfte att kartlägga dels förekomsten av hiv, dels sexuellt och injektionsrelaterat riskbeteende. I snitt intervjuades årligen 700–1000 personer som använde droger. Medianåldern var 30–35 år och en stor majoritet, ca 85 procent, var män. Inom ramen för projektet erbjöds provtagning för hiv, vaccination av hepatit B samt frivilliga intervjuer.

Även om det är historiska data som nu analyserats, bidrar rapporten med kunskaper om en svårnådd grupp som är särskilt utsatt för hiv och hepatiter, kunskap som i hög grad är relevant även idag.

Projektet har drivits med stöd av bland annat statsbidrag som utgår från den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt