Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ny rapport redovisar lärandeprojekt för jämlik vård

Ny rapport redovisar lärandeprojekt för jämlik vård

Vård på lika villkor är ett lärandeprojekt för att öka jämlikheten i första linjens vård. I projektet har man testat, utvecklat och identifierat effektiva arbetssätt och metoder. I en ny rapport redovisar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, projektet.

​Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt är en ny rapport som redovisar lärandeprojektet Vård på lika villkor. Syftet med projektet har varit att öka jämlikheten i första linjens vård genom att testa, utveckla och identifiera effektiva arbetssätt och metoder. Sju vårdverksamheter har medverkat i projektet.

Förbättringar har skett inom projektets samtliga målområden. Målen var att

  • förbättra tillgängligheten för de grupper som inte nås av vården idag och är särskilt utsatta för ohälsa
  • förbättra kommunikationskompetensen inom vården
  • förbättra tillgängligheten till hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • förbättra patientnöjdheten.

Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt på Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, webbplats

Vård på lika villkor – ett lärandeprojekt som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt