Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ny studie om utvecklingsledares roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik

Ny studie om utvecklingsledares roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik

En ny studie från Socialstyrelsen undersöker utvecklingsledares roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Studien visar bland annat att 88 procent av de undersökta kommunerna hade minst en utvecklingsledare anställd.

​Studien Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare hösten 2014.

Många kommuner har personer anställda för att utveckla och stödja socialtjänstens verksamheter. De kallas bland annat för utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och metodutvecklare. Den här studien undersöker deras eventuella roll i ett förändringsarbete till en evidensbaserad praktik, EBP.

Resultaten visar bland annat att:

  • 88 procent av de undersökta kommunerna hade minst en utvecklingsledare anställd.
  • Utvecklingsledarna gick under många olika namn.
  • Nästan hälften av utvecklingsledarna arbetade inom både IFO och ÄFO.
  • Nästan sju av tio beskrev att det fanns ett starkt stöd för en evidensbaserad praktik från ledningen för deras organisation.

Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik – förutsättningar, attityder och kunskap om evidensbaserat arbete på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt